Zámek

Historie zámku Napajedla

Zámek Napajedla, barokní skvost na rozhraní regionů, láká návštěvníky nevšední atmosférou. Krásné kulisy zámku vytváří barokní vápencová kašna a rozsáhlý zámecký park s romantickým rybníčkem.

Stavbu zámku si objednala hraběnka Marie Anna z Rottalu, manželka knížete Quidobalda z Ditrichštejna. Zámek byl postaven ve stylu francouzského baroka v letech 1764 – 1769.

Po smrti zakladatelky zámku se dědičkou panství stala její neteř Marie Terezie Monte z Abbatu. Její manžel, šarmantní hrabě Jan Ludvík Cobenzl, byl významným politikem a diplomatem. A právě za jeho působení zažil napajedelský zámek období své největší slávy. Konaly se zde četné společenské slavnosti, politická a státnická jednání.

Následující dědičkou zámku se stala Františka z Fünfkirchenu, ovdovělá hraběnka z Kasselstattu, nejmladší vnučka sestry bezdětné Marie Terezie Monte z Abbatu. Provdala se za hraběte Jiřího Adolfa ze Stockau, který Napajedla průmyslově povznesl. Nechal zde vybudovat pilu, palírnu, cihelnu, cukrovar, který patřil mezi první na Moravě a v roce 1841 zavedl do Napajedel železnici.

Jako poslední převzala rodinné panství hraběnka Marie Terezie ze Stockau. Její manžel Aristides Baltazzi založil v blízkosti zámku napajedelský hřebčín s chovem anglického plnokrevníka. Postupně pozvedl napajedelský chov koní na světovou úroveň. Po smrti manžela hraběnka přišla o veškerý majetek a byla nucena zámek prodat v dražbě.

V roce 1935 zámek vydražila obuvnická firma BAŤA pod vedením Jana Antonína Bati, který o čtyři roky později emigroval do Brazílie. Pohnuté chvíle zámek zažil během 2. světové války, kdy jej obývali Hitlerjugend i po válce, kdy byl znárodněn a patřil národnímu podniku Fatra. Zámek byl využit jako jesle, byty pro zaměstnance Fatry, učiliště a internát. V roce 2008 byl zámek prodán soukromému vlastníkovi, byla zahájena mohutná rekonstrukce a v roce 2010 byl zámek otevřen veřejnosti. V roce 2017 získal zámek nového majitele, pod jehož záštitou probíhají rozsáhlé venkovní rekonstrukce.